Stay The Same

- Joey McIntyre
Released: N/A Genres: N/A
Add sound toyour music
Sound’s balance (60%)
/

Add song to playlist

Listen to Music With Your Friends! Share this now!

Lyric "Stay The Same"
Stay The Same
Không thay đổi

Joey Mcintyre

Don't you ever wish you were someone else,
You were meant to be the way you are exactly

Em đừng bao giờ ước rằng mình sẽ là một người khác
Vì em đã và đang là con người đích thực của mình rồi

Don't you ever say you don't like the way you are.
When you learn to love yourself, you're better off by far

Em đừng bao giờ nói rằng em không thích bản thân mình
Vì khi em biết yêu quí con người thật sự của mình thì em sẽ trở nên tiến bộ hơn nhiều đấy

And I hope you always stay the same,
cuz there's nothin' 'bout you I would change

Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi không thay đổi
Vì không có điểm nào ở em mà anh thấy cần phải thay đổi đâu

I think that you could be whatever you wanted to be
If you could realize, all the dreams you have inside

Anh nghĩ rằng em có thể đạt được bất cứ gì mà em muốn
chỉ cần em có thể nhận ra được những ước mơ thật sự trong đáy lòng mình

Don't be afraid if you've got something to say,
Just open up your heart and let it show you the way

Đừng ngại ngùng khi em có điều muốn nói
Em hãy mở lòng mình và để cho con tim dẫn lối

Don't you ever wish you were someone else,
You were meant to be the way you are exactly

Em đừng bao giờ ước rằng mình sẽ là một người khác
Vì em đã và đang là con người đích thực của mình rồi

Don't you ever say you don't like the way you are.
When you learn to love yourself, you're better off by far

Em đừng bao giờ nói rằng em không thích bản thân mình
Vì khi em biết yêu quí con người thật sự của mình thì em sẽ trở nên tiến bộ hơn nhiều đấy

And I hope you always stay the same,
cuz there's nothin' 'bout you I would change

Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi không thay đổi
Vì không có điểm nào ở em mà anh thấy cần phải thay đổi đâu

Believe in yourself.
Reach down inside.
The love you find will set you free

Em hãy tự tin vào bản thân mình
Hãy nhìn vào đáy lòng mình
Rồi em sẽ nhận ra tình yêu, chính tình yêu sẽ không làm cho em phải kìm nén mình nữa

Believe in yourself, you will come alive.
Have faith in what you do.
You'll make it through

Hãy tin vào bản thân mình, em sẽ trở nên tràn đầy sức sống
Chỉ cần có niềm tin vào những gì mình làm, em sẽ vượt qua được mọi khó khăn trở ngại.
more
Joey McIntyre

Joey McIntyre

Joseph Mulrey "Joey" McIntyre (born December 31, 1972) is an American singer-songwriter and actor. He is best known as the youngest member of the boy band New Kids on the Block. He has sold over 1 million records worldwide as a solo artist

Albums of Joey McIntyre (0)

VIEW ALL

Songs of Joey McIntyre (1)

VIEW ALL