Påske

- Morten Harket
Released: N/A Genres: Pop
Add sound toyour music
Sound’s balance (60%)
/

Add song to playlist

Listen to Music With Your Friends! Share this now!

Lyric "Påske"
Her har jeg laget noe ganske nytt
som ikke fantes før: En tornekrone.
Jeg, som er bosatt i Jerusalem
- i kurvmakernes gate er mitt hjem -
en stille mann med verksted, barn og kone;
jeg kjenner godt det arbeide jeg gjør,
og jeg har aldri gjort slik krone før.

Jeg skar mig grener av en rosenstokk,
syv slanke grener, smidige og lange,
syv myke tornegrener, det var nok.
På disse grenene stod mange, mange
av årets unge roser sprunget ut.

Jeg satte alle rester i et krus,
- det mørke, røde og det våte, grønne -
slik dufter de til glede for mitt hus,
og brenner langsomt ned som ild.
Men ingen her på verkstedet kan skjønne
hvad de skal bruke slik en krone til.
more
Morten Harket

Morten Harket

Morten Harket is best known for being lead singer of the Norwegian pop band A-ha, which produced the 1980s hit "Take On Me" and its innovative music video.