Jag Vet En Dejlig Rosa

- Robyn
Released: N/A Genres: Pop
Add sound toyour music
Sound’s balance (60%)
/

Add song to playlist

Listen to Music With Your Friends! Share this now!

Lyric "Jag Vet En Dejlig Rosa"

"Jag Vet En Dejlig Rosa"

Jag vet en dejlig rosa och vit som liljeblad
När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad
Dess stämma ger en hjärtans tröst
Lik näktergalens blida röst
Så fager och så ljuv

Som solen fagert skiner är hon som purpur klar
Gud låt dig aldrig sörja men alltid vara glad
Må de få komma samman
Med hjärtans fröjd och gamman
Som längta till varann

Var dag går solen neder och dagelig uppgår
När kommer dagen blider att jag dig skåda får
I hågen är du jämt mig när
Farväl, farväl min hjärtans kär
Mångtusende godnatt
more
Robyn

Robyn

Robin Miriam Carlsson (born 12 June 1979), known as Robyn, is a Swedish singer, songwriter and record producer. Robyn first came to the music scene with her 1995 debut album Robyn Is Here which spawned two Billboard Hot 100 top 10 hit singles; "Do You Know (What It Takes)" and "Show Me Love". Her second and third studio albums My Truth (1999) and Don't Stop the Music (2002) were only released in her native country. Robyn returned to international success with her fourth album Robyn (2005) which earned her critical acclaim and a Grammy Award nomination