I Need You Tonight

- Backstreet Boys
Released: N/A Genres: Pop
Add sound toyour music
Sound’s balance (60%)
/

Add song to playlist

Listen to Music With Your Friends! Share this now!

Lyric "I Need You Tonight"
I need you tonight

Open up your heart to me
And say what's on your mind, oh yes
I know that we have been through so much pain
But I still need you in my life this time

An' I need you tonight
I need you right now
I know deep within my heart
It doesn't matter if it's wrong or right
I really need you tonight

I figured out what to say to you
But sometimes the words, they,
They come out so wrong, oh yes they do
And I know it's time that you will understand
That what we have is so right this time

An' I need you tonight
I need you right now
I know deep within my heart
It doesn't matter if it's wrong or right

All those endless times
We tried to make it, last forever more
And baby I know
I need youuuu
Ohhhhh
An' I know deep within my heart
It doesn't matter if it's wrong or right
I really need you, oh

I need you tonight
(I need you, oh I need you baby)
I need you right now
(It's gotta be this, it's gotta be this)
I know deep within my heart
No, it doesn't matter if it's wrong or it's right
All I know is baby
I really need you tonight

Dịch:

Anh cần em đêm nay

Hãy mở cửa trái tim của em để đón lấy anh
Và n ói cho anh biết em đang nghĩ gì
Anh biết chúng ta đã trãi qua rất nhiều nỗi đau
Nhưng lúc này anh vẫn cần có em trong đời

Và anh cần em đêm nay
Anh cần em ngay bây giờ
Anh biết sâu thẳm trong trái tim mình
Đúng hay sai cũng chẳng sao cả
Anh thật sự cần em đêm nay.

Anh nhận ra những lời anh nói với em
Thỉnh thoảng những lời đó, nó
Nó thốt ra quá sai lầm, đúng thế
Và anh biết s ẽ đ ến l úc em hiểu ra
Rằng những gì hai ta có vào lúc này hoàn toàn đúng đắn

Và anh cần em đêm nay
Anh cần em ngay bây giờ
Anh biết sâu thẳm trong trái tim mình
Đúng hay sai cũng chẳng sao cả

Bao lâu nay hai ta đã không ngừng
Cố gắng làm cho tình yêu này kéo dài, mãi mãi
Và em yêu ơi anh biết
Anh cần emmmm
Ôiiii
Và anh biết sâu thẳm trong trái tim mình
Đúng hay sai cũng chẳng sao cả
Anh thật sự cần em, ôiiii

Anh cần em đêm nay
(Anh cần em, ôi anh cần c ó em em yêu)
Anh cần em ngay bây giờ
(Buộc phải thế, buộc phải thế)
Anh biết sâu thẳm trong trái tim mình
Không, đúng hay sai cũng chẳng sao cả
Em yêu à anh chỉ biết rằng
Đêm nay anh thật sự cần có em

Dịch và chỉnh sửa: Trần Đỗ Đức Minh
more
Backstreet Boys

Backstreet Boys

one of the biggest pop groups ever to hit the charts. The famous boy band's 1997 debut album sold 13 million copies with songs like "Quit Playin' Games (With My Heart)" and "As Long as You Love Me."