Amazing Grace

- Gary Barlow, Hayley Westenra
Released: 2012 Genres: Pop
Add sound toyour music
Sound’s balance (60%)
/

Add song to playlist

Listen to Music With Your Friends! Share this now!

Lyric "Amazing Grace"

Ân phúc diệu kỳ

Ân phúc diệu kỳ, nghe ngọt làm sao,
Đã cứu kẻ rách nát như tôi!
Tôi đã lạc, nhưng nay đã được tìm thấy.
Tôi đã mù, nhưng nay tôi thấy.

Chính ân phúc đã dạy tim tôi biết sợ,
Và ân phúc xóa tan mọi sợ hãi.
Quý hóa thay, ân phúc đã đến
Lúc tôi tin lần đầu!

Qua bao hiểm nguy, khó nhọc và cạm bẫy,
Chúng ta đã đến;
Và ân phúc đã giữ tôi bình an đến thế này,
Và ân phúc sẽ đưa tôi về nhà (Đưa tôi về nhà)

Chúa đã hứa điều tốt cho tôi,
Lời Chúa làm chắc hi vọng tôi;
Chúa nắm khiên tôi và phận tôi,
Ngày nào cuộc đời vẫn còn.

Vâng, khi xác thịt và con tim này ngã gục,
Và đời sống này ngưng;
Tôi sẽ có, bên trong màn che,
Một đời vui sướng và bình an.

Quả đất rồi sẽ tan như tuyết,
Mặt trời sẽ ngưng sáng;
Nhưng Thượng đế, người đã gọi tôi,
Sẽ ở cùng tôi đời đời.

more
Gary Barlow

Gary Barlow

Gary Barlow OBE (born 20 January 1971) is an English singer, songwriter and record producer. He is frontman and lead vocalist of British pop-group Take That and served as head judge on series 8, 9 and 10 of The X Factor UK. Barlow is one of Britain's most successful songwriters, having written fourteen number one singles and twenty-four top 10 hits.[8] He has had three number one singles, six top 10 singles and two number one albums as a solo artist, and has had seventeen top 5 hits, twelve number one singles and seven number one albums with Take That.…